Oferta Biura Rachunkowego LANDMARK

prowadzenie ksiąg handlowych | prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów | prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego | sporządzanie ewidencji VAT | sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT | obsługa spraw pracowniczych (kadry) | sporządzanie list płac | sporządzanie kart wynagrodzeń | sporządzanie deklaracji ZUS  |  sporządzanie zeznań rocznych podmiotów gospodarczych | rozliczenia roczne osób fizycznych, w tym rozliczenia roczne dochodów zagranicznych | występowanie w imieniu klienta przed organami kontroli skarbowej i ZUS | zakładanie nowych firm i ich aktualizacja w Urzędzie Miejskim | występowanie o nadanie nr REGON | rejestracja nowo powstałych firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy...

Biuro Rachunkowe LANDMARK oferuje kompleksową obsługę księgową a także obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. (61kB)
Naszą ofertę kierujemy zarówno do małych jednoosobowych firm opodatkowanych w sposób zryczałtowany jak i spółek prawa handlowego - wszystkich tych podmiotów gospodarczych, które chcą bezpiecznie prowadzić swoją księgowość. Nasze biuro posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych ewidencji księgowych (wykonywane usługi objęte są ochroną ubezpieczeniową).

Właściciel biura - Mirosław Jończy - posiada oprócz Certyfikatu Księgowego Ministerstwa Finansów (nr 5437/04) także wyższe wykształcenie ekonomiczne (ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz Podyplomowe Studia o specjalności Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Katowicach). Będąc zatrudnionym w Urzedzie Skarbowym zdobył także wieloletnie doświadczenie na stanowisku inspektora kontroli podatkowej.

Częste szkolenia pracowników naszej firmy oraz aktualizowanie wiedzy na temat aktualnych zmian legislacyjnych zapewnią Państwu gwarancję poprawności rozliczeń prowadzonych przez nasze biuro w Państwa imieniu. Współpraca z naszym biurem pozwoli Państwu na redukcję kosztów, oszczędność czasu oraz gwarancję terminowej realizacji zleceń a możliwość reprezentowania klienta przez nasze biuro przed organami podatkowymi zaoszczędzą Państwu dyskomfortu psychicznego związanego z prowadzoną u Państwa kontrolą.

W ramach biura zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu prowadzenia:

   - ksiąg rachunkowych,
   - podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
   - ewidencji przychodów,
   - rejestrów VAT,
   - płac i rozliczeń dla ZUS,
   - środków trwałych i wyposażenia
   a na ich podstawie sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS oraz sprawozdań finansowych.